Оптимизация за продажби

Повечето платформи за електронна търговия имат стандартно оформление. Техните продуктови страници са сравнително еднакви, със съдържание отляво надясно и доминиращо изображение. Call-to-action’ите почти винаги се появяват в горната част, особено на мобилни устройства. Може осъществите оптимизация за продажби подобрите продуктовите си страници. Нормата не винаги е най-ефективна. Марките, които разбират аудиторията си, могат да се […]