UTM Кодове

UTM кодове: Откъде идват продажбите ви?

Вероятно знаете, че вашата стратегия определя канали за реализиране на кампании, които създават трафик и го насочват към сайта ви, но знаете ли, кой канал и коя част работи най-добре? След обаждане можете ли да проследите кои публикации от социалните ви канали са генерирали обаждането?
Тези специални кодове могат да бъдат добавени в края на всеки URL адрес за проследяване на различни дейности.
В тази публикация ще ви помогна да разберете UTM кодовете и ще ви покажа как да ги използвате, за да проследите маркетинговите си резултати.

Какво представляват UTM кодовете?

UTM кодът е фрагмент от прост код, който можете да добавите в края на всеки URL, за да проследявате ефективността на кампаниите и съдържанието. Има 5 варианта на URL параметри, които можете да проследявате – source, medium, campaign, срок и съдържание.
UTM означава “Urchin Traffic Monitor”. Това име идва от Urchin Tracker, софтуер за уеб анализ, който служи като основа на Google Analytics.

UTM кодът изглежда по следния начин:
http://yourwebsite.com/your-post-title/?utm_source=google

Частта в червено, започваща след „?“ е UTM кодът.
Както може би се досещате, този конкретен код проследява кой канал е създал трафика към страницата (т.е. source).
Самият UTM код има два компонента:
UTM параметър – който започва с utm_.
Има 5 отделни опции, които можете да проследявате:
utm_source, utm_campaign, utm_content, utm_term (повече за тях по-долу).
Променлива за проследяване – уникална променлива за идентифициране на проследяваната величина (като името на source-a на трафик).
Тази променлива се предшества от знака “=”.
В променливата можете да имате само цифри, букви, тирета, знак „+“ и точки.
UTM кодовете могат да бъдат дълги и сложни.
Добавянето на UTM кода не влияе на действителната страница. Можете да изтриете UTM кода от URL адреса и страницата ще продължи да се зарежда нормално.
Кодът служи само за една цел: да помогне на инструмента ви за анализ да проследи източника на вашия посетител.
За маркетинговите цели това означава, че можете да използвате тези кодове, за да изчислите въздействието на кампаниите си. Ако събирате данни за пътя на всеки посетител до извършване на реализация, UTM кодовете ще са ви изключително полезни.

Какво може да проследявате с UTM кодове?

1. Source (източник) на трафика

Параметърът “source” ви позволява да проследявате откъде произхожда трафикът. Параметърът, добавен към вашия url е utm_source. Източниците, които може да проследявате, могат да бъдат facebook, google, bing, inbound.org или името на имейл списък и други.

Пример: & utm_source = twitter

2. Medium (среда)

“Medium” параметърът проследява от какъв тип трафик е произлязъл посетителят – cpc, email, social, referral, display и др. Параметърът е utm_medium_
Пример: & utm_medium = cpc

3. Camapign (име на кампанията)

Параметърът “campaign “ви позволява да проследявате ефективността на конкретна кампания. Например можете да използвате параметъра на кампанията, за да разграничите трафика между различни рекламни кампании във Facebook или кампании по имейл.
Параметърът е utm_campaign.

Пример: & utm_campaign = пример-кампания

4. Content (съдържание)

В случай, че имате множество връзки, сочещи към един и същ URL адрес (като имейл с два CTA бутона), този код ще ви помогне да проследите коя връзка е щракната. Параметърът е utm_content.

Пример: & utm_content = navlink

5. Term (ключова дума)

Параметърът на ключовата дума ви позволява да проследявате от кой термин от ключова дума идва посетителят на уебсайта. Този параметър се използва специално за реклами с платено търсене. Параметърът е utm_term.

Пример: ** & utm_term = растеж + хакерство + тактики

Как да използвам UTM кодовете

Можете да използвате тези кодове във всяка комбинация, като отделите всеки параметър със знака „&“.

По този начин може да имате прост URL, който просто да проследява действията на посетителите от имейл кампания.

yoursite.com/your-page/?utm_campaign=spring-sale2018

Чрез добавяне на параметъра utm_campaign можем да проследим ефективността на нашата имейл кампания „Есенна разпродажба 2020“ в Google Analytics.

Искате ли да знаете колко продажби са генерирани от дадена имейл кампания? UTM връзките са вашият отговор.
Можете също така да изберете да имате по-сложен код, който проследява множество параметри. Ето пример за проследяване на източника, носителя, името на кампанията, носителя и съдържанието:

yoursite.com/your-page/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc & utm_campaign = spring_sale & utm_content = shoe_ad
След като добавите UTM кода към URL адреса на кампанията си, можете да проследявате ефективността в Google Analytics в няколко различни отчета.

Създайте персонализиран отчет под „Персонализиране“> „Персонализирани отчети“. Добавете носител, кампания или източник като величина и показателите, които искате да видите.
Отидете на Acquisition -> Overview -> All Traffic -> Source / Medium, за да видите трафика
Отидете на Придобиване -> Кампании -> Всички кампании, за да видите трафика въз основа на имената на персонализираните Ви кампании.

Как да създам UTM кодове?

Създадохме за вас, съвсем безплатно, този инструмент, който освен създаване на UTM код, дава възможност за съкращаване на връзката: www.2rich.eu

Начини за използване на UTM проследяване

Вече знаете какво представляват UTM кодовете, какво можете да проследявате и как да ги създавате, все още остава най-важният въпрос: как трябва всъщност да използвате UTM кодове за проследяване на маркетинговите си кампании?

Има по същество три начина, по които ще искате да използвате тези кодове:

1. Разберете откъде идва вашият трафик

Основната причина да използвате UTM проследяване е да знаете точно откъде идва трафикът на вашия уебсайт. Можете да постигнете това, като използвате параметъра кампания, източник и носител.

Google Analytics показва групиране на канали по подразбиране в техния интерфейс.

Въпреки това, като използвате параметрите на UTM, можете да проследявате източници с по-голяма точност. UTM проследяването е особено полезно за разбиране на вашия refferal и директен трафик в Google Analytics.
В Google Analytics можете да отидете до Acqusition -> All Traffic -> Referrals, за да видите кои сайтове генерират трафик.

Директният трафик често е друг загадъчен източник на трафик в Google Analytics. Той включва предимно посетители, които въвеждат вашия URL адрес директно в браузъра си или са маркирали страницата ви.
Но директният трафик включва и посетители, които са щраквали върху връзки в имейли, електронни книги и други офлайн маркетингови материали.
Добавете UTM връзки, които посочват източника на трафик, който иначе би бил категоризиран като „директен“.
Например, ако пишете електронна книга, която включва връзки към вашия уебсайт, добавете UTM кодове към тези връзки като следното:

* mywebsite.com? utm_source = ebooks & utm_campaign = agency_playbook
В Google Analytics можете да филтрирате трафика си по източник, за да разберете как се представя вашата електронна книга при генериране на трафик и нови възможни клиенти.

2. Разберете кои връзки кликват хората в дадена кампания

Да предположим, че пускате бюлетин. Всяка седмица изпращате половин дузина връзки към интересни истории от цялата мрежа. Между тях включвате и няколко CTA към даден сайт.
Вероятно вече знаете процента на отваряне и кликване на бюлетина. Но знаете ли кои връзки във вашия бюлетин получават най-много кликвания и кои се игнорират?
Това е друга ситуация, в която UTM кодовете са полезни.
Като добавите параметъра utm_content към различни връзки в бюлетина, можете да проследите броя на получените кликвания:
По този начин бюлетинът за пазаруване може да има два отделни кода за обувки и якета, като този:
utm_source = mailchimp & utm_campaign = newsletter1 & utm_content = обувки
utm_source = mailchimp & utmp_campaign = newsletter1 & utm_content = якета
Има безброй начини за използване на този UTM параметър. Например, можете да създадете отделни utm_content кодове за отделни банери в банерна рекламна кампания. Или можете да добавите персонализиран код към връзката си за подпис на имейл, за да проследите общия брой кликвания.

3. Групирайте трафика по Medium

Да предположим, че провеждате маркетингова кампания в социални медии за клиент.
Като част от маркетинговите си дейности споделяте съдържанието си в популярни социални мрежи – Facebook, Twitter и др. Те се показват под канала „Социални“ в Google Analytics
Ами ако рекламирате съдържанието в социалните мрежи, което Google не разпознава като „социално“ в GA, като imgur.com?
В такъв случай няма да имате начин да покажете резултатите си от работата с този канал.
Тук можете да използвате utm_medium. Чрез добавяне на utm_medium = social към всички връзки, които споделяте във всеки социален канал, можете да проследявате представянето си във всички социални мрежи.
Ще откриете, че параметърът utm_medium е особено полезен за извършване на анализ на макро-ниво на модели на трафик. Можете да групирате всички връзки в няколко широки медии – социални, CPC, търсене, имейл, refferal и т.н., за да измервате трафика им с течение на времето.
Параметърът utm_medium е особено полезен за разграничаване на платения трафик.
Например целият ви трафик от Facebook ще се показва по подразбиране като „социален“ в Google Analytics. Ако провеждате платени кампании във Facebook Ads, не искате този трафик да е групиран с вашия органичен социален трафик!
Като добавите utm_medium = cpc или utm_medium = cpm към вашия URL адрес във Facebook Ads, можете да групирате целия платен трафик в един отчет.

4. Проследявайте трафика за различни кампании

Ако сте пуснали нов продукт, можете ли да кажете със сигурност, че трафикът е дошъл от стартовата кампания? Колко от вашите празнични маркетингови кампании доведоха до успешни реализации?
Проследяването на тези показатели е едно от най-трудните неща за търговците. Основните данни от GA правят почти невъзможно да разберете кои маркетингови кампании създават текущите ви резултати.
Параметърът utm_campaign решава този проблем.
Например, ако провеждате нова кампания с отстъпка от 20%, можете да организирате всичките си връзки по следния начин:
utm_campaign = 20off & utm_source = facebook
utm_campaign = 20off & utm_source = googleplus & utm_content = first-link
Ето още един пример: да предположим, че сте искали да проследите маркетинговите резултати за различни клиенти.
Можете да организирате всeки в различни кампании, като тази:
utm_campaign = persona1
utm_campaign = persona2
Това са само няколко начина за използване на utm_campaign. Съвсем скоро ще откриете, че този параметър е незаменим.

Най-добри практики за проследяване на UTM

Преди да започнете да добавяте UTM кодове към връзките на кампанията си, трябва да имате предвид няколко неща:

1. Създайте UTM политика за именуване от самото начало

Важно е да установите политики за именуване, които целият ви екип ще използва. Ако половината от екипа ви използват „facebook.com“, а другата половина използва „facebook“ под „utm_source“, просто ще получите два вида данни.

Преди да започнете кампания, установете правилата за именуване на общи параметри. Това трябва да включва имената на различни носители („социални“ вместо „социални медии“, „търсене“ вместо „платено търсене“ и др.) И източници на трафик („facebook“ вместо „facebook.com“ или „reddit“ вместо “reddit.com”).
Дори главни букви или интервали ще направят вашите анализи бъркотия, като разделят едни и същи кампании на две, ако следвате различни правила. Определете ги от самото начало.
Ще използвате ли долни черти или тирета в името на кампанията?
Всички връзки ще използват само малки букви?
Като цяло най-добрата практика е да използвате във всички връзки само малки букви.

2. Използвайте лесни за разбиране имена

Вашата кампания, съдържание и връзки към източника трябва да бъдат лесни за разбиране. Всеки, който гледа кода, трябва да може с един поглед да разбере какво означава кодът.
Въз основа само на името на кампанията можете да видите, че тя е насочена към потребители по целия свят, които са били влезли в системата през последните 30 дни.
Всеки може да разбере този UTM код, дори ако няма подробна представя.
За разлика от това, помислете за този UTM код:
https://www.goibibo.com/offers/?utm_source=Mailers&utm_medium=_ ret_harvest_130117 & utm_term = ret_harvest_130117 & utm_campaign = _ret_harvest_130117

Този код не само използва едно и също име за множество параметри (термин, носител и кампания), но самото име е безсмислено. Без контекст е невъзможно да се разбере какво всъщност проследява този код. Разбира се, можете да създадете правило за именуване, която свързва кампания с цифров код. Така правите анализа много по-труден.

3. Използвайте съкращаване на връзките за лесно за използване

Сложността на UTM кода е пряко свързана с неговата дължина. Когато започнете да създавате по-сложни кампании, вашите URL адреси ще станат по-дълги.
Решението: съкращаване на връзки. С помощта на www.2rich.eu, абсолютно безплатно, може да съкращавате и генерирате своите UTM кодове на едно и също място.

Това е особено полезно за вашите публикации в социалните медии.

ИСКАТЕ ЛИ ДА ОПТИМИЗИРАМЕ САЙТА ВИ ЗА ПО-ДОБРО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИЗЖИВЯВАНЕ И ПОВЕЧЕ ПРОДАЖБИ? ЗАЯВЕТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУТЛАЦИЯ

kolko-struvat-facebook-reklamite

Колко струват рекламите във Facebook?

Колко струват рекламите във Facebook? Това е труден въпрос!

Kраткият отговор е, че никога няма да ви струва повече, отколкото искате да похарчите.

Ако имате бюджет от $ 5 на ден, рекламата никога няма да струва повече от $ 5 на ден. Съществуват обаче редица фактори, които ще повлияят колко ефективно ще се изразходва бюджетът ви и какъв успех ще постигнете в замяна на това, което заплащате.
Тази статия е точно с тази цел, да ви помогне да постигнете по-добри резултати.
За да ви помогна да разберете как точно да оптимизирате разходите си за реклами във Facebook за най-добри резултати, разгледах няколко ресурса и проучвания на Facebook, за да идентифицирам някои рекламни критерии и по пътя открих седем ключови фактора, които определят цената на рекламите във Facebook.
В тази публикация ще ви дам всичко, което трябва да знаете за цената на рекламите и как да накарате бюджета си да работи за вас.
Готови ли сте?

Колко струвате рекламите във Facebook?

Може да ви интересува точната цена на импресия, клик или реализация чрез реклами във Facebook.
Тъй като обаче много фактори влияят върху нея, няма абсолютен отговор на този въпрос.

За щастие, маркетинговите партньори на Facebook като AdEspresso, SalesForce и Nanigans редовно анализират разходите за реклама в социалните медии.
Въпреки че бенчмарковете няма да ви кажат точно колко ще струва вашата рекламна кампания във Facebook, те може да са чудесни ориентир + опитът, който имаме на българския пазар.

Средната цена на кликване в България (CPC) е около $ 0,5.
Средната цена на харесване е $ 0,1.
Средната цена за инсталиране на приложение е $1 в България..

Как Facebook решава дали да показва вашите реклами? (И защо най-големият бюджет не винаги печели)

След като установихме някои критерии за това колко струва рекламата във Facebook, може да е полезно да разберем как работи системата за реклами във Facebook – с други думи, как Facebook решава кои реклами да показва на всеки от своите потребители.

Според Facebook:
Когато показваме реклами, ние се опитваме да балансираме две неща:
Създаване на стойност за рекламодателите, като им помагате да достигат и да получават резултати от хора в целевите им аудитории.

Предоставяне на положителни, подходящи преживявания за хора, които използват Facebook, Instagram или Audience Network.
Най-добрият начин да направим това е да проведем търг, в който са представени и двата интереса. По този начин рекламодателите достигат до хора, възприемчиви към техните реклами, а потребителите виждат нещо, от което се интересуват.
Това е различно от традиционния търг, защото победителят не е рекламата с най-висока парична оферта, а рекламата, която създава най-много обща стойност.
Така че, когато има налично рекламно пространство, Facebook събира всички реклами, които се състезават за това конкретно пространство, и търгува на място, като победителят в търга печели това, че рекламата му се показва на крайния потребител.
Милиарди подобни търгове се провеждат всеки ден.

Как протича процесът?

За разлика от традиционния търг, рекламното пространство на Facebook не се печели с най-високата парична оферта.
Това е така, защото Facebook иска да осигури положително и, което е важно, подходящо изживяване за всички свои потребители.
Като такъв, победителят се определя от общата стойност, създадена от рекламата за целевия потребител.

Facebook определя потенциалната стойност, създадена от всяка реклама, като анализира три фактора:

Оферта на рекламодателя – представя колко се интересувате от показването на рекламатa.
Качество и релевантност на рекламата – решава това колко заинтересуван Facebook смята, че даден човек ще бъде да види вашата реклама.
Очаквани проценти на действие – изчислява се от това колко вероятно Facebook смята, че човек ще предприеме действието, което оптимизирате с вашата реклама (например посещение на уебсайта ви или изтегляне на приложението ви).
Всеки път, когато има рекламни пространства във Facebook, обявени на търг, Facebook ще комбинира трите фактора в обща стойност и ще покаже рекламата с най-висока стойност.
Това означава, че не е нужно да имате най-високата оферта всеки път, за да се показва рекламата Ви, ако тя е с по-високо качество и уместност от конкурентните.

След като търгът бъде спечелен, Facebook разглежда всички реклами, състезаващи се за това рекламно пространство, и таксува печелившата реклама на минимална сума, необходима за спечелването на търга (което означава, че няма винаги да бъдете таксувани с максималната си оферта за реклами във Facebook).

7 фактора, които определят цената на рекламите във Facebook

1. Вашата оферта: Колко се интересувате от показването на вашата реклама

Когато създавате реклама във Facebook, вие се присъединявате към огромен глобален търг, състезавайки се с други рекламодатели за рекламно пространство във Facebook.
Сумата на офертата Ви показва колко се интересувате от показването на рекламата си и колкото по-висока е офертата Ви, толкова по-вероятно е рекламата Ви да бъде показана.
Когато създавате своя кампания, можете да зададете офертата си автоматично или ръчно.

Опции за автоматично или ръчно офериране на Facebook

Ето бърза разбивка и на двете опции:

Автоматична оферта: aко изберете автоматична, Facebook решава сумата на офертата вместо вас.
Офертата е настроена така, че Facebook да изразходва целия Ви рекламен бюджет с цел максимално увеличаване на желания резултат.
Ако не сте сигурни колко да наддавате, Facebook препоръчва да изберете тази опция.

Ръчно офериране: aко изберете ръчно офериране, казвате на Facebook максималната сума, която бихте искали да похарчите, за да постигнете желания резултат (напр. 1 $ за кликване).

Когато мислите колко да наддавате, струва си да имате предвид следните няколко съвета:

Ако се опитате да оферирате твърде ниско, кампанията Ви може да не получи необходимата експозиция и няма да постигнете целите си.
Не забравяйте, че винаги получавате това, за което плащате.
Не се притеснявайте да наддадете висока сума. Все пак ще платите възможно най-ниската сума в търга, за да бъдат доставени рекламите Ви.

2. Качество и релевантност на рекламите: Колко заинтересовани лица ще видят вашата реклама Facebook оценява качеството и уместността на вашата реклама въз основа на нейната ефективност.

Facebook разглежда както положителните (напр. Брой кликвания, гледания на видеоклипове или инсталирания на приложения), така и отрицателни отзиви (напр. Брой хора, които са кликнали върху „Не искам да виждам това“), за да определи качеството и уместността на всяка реклама.
За да ви помогне да разберете колко подходяща е реклама ви за вашата целева аудитория, Facebook предоставя показател за оценка на уместността за всяка ваша реклама.
Когато рейтингът на релевантността на рекламата Ви е висок, Facebook ще показва рекламата Ви повече от реклами с по-ниски оценки на релевантност, а също така ще плащате по-малко, за да достигнете до по-голяма част от целевата аудитория.

3. Очаквани проценти на действие: Колко вероятно е човек да взаимодейства с рекламата ви

Когато решава дали да покаже вашата реклама на човек от вашата целева аудитория, Facebook изчислява колко вероятно е човекът да предприеме действието, за което оптимизирате с вашата реклама (това се нарича Прогнозен процент на действие).

Например, ако пускате реклама за вашия маркетингов инструмент (като буфер), която е оптимизирана за преобразуване на уебсайтове, Facebook ще покаже рекламата ви на хора, които смята, че е вероятно да се регистрират за продукт като вашия.
Facebook определя това въз основа на предишните действия на човека от целевата аудитория.
Ако вашата прогнозна степен на действие е ниска, предполагам, че цената на вашите реклами във Facebook ще бъде висока.
За да е сигурен, че рекламата Ви печели някои рекламни търгове и се показва на целевата Ви аудитория, Facebook може да компенсира ниския прогнозен процент на действие на Вашата реклама, като увеличи цената, която заплащате.

За да сте максимално ефективни в прогнозите си, препоръчваме да зададете бюджета си и да оферирате достатъчно високо, за да получите поне няколко от резултатите, които искате.

4. Насочване: Кой и колко хора се опитвате да достигнете

Насочването към дадена аудитория влияе на разходите Ви за реклама във Facebook.
Това се дължи на нивото на конкуренция за достигане до определена аудитория.
Когато повече търговци са насочени към определена аудитория, става по-скъпо да достигнете до тях.
За да тествам това, проведох бърз експеримент, като създадох два набора реклами, които са идентични, с изключение на местоположението на аудиторията – поставих единия за Пловдив, а другия за София.

Освен местоположението, следните данни за аудиторията също могат да повлияят на цената на рекламите Ви:
– Възраст
– Пол
– По-конкретни демографски данни, интереси или поведение
– Връзки (с вашата Facebook страница, приложение или събитие)

Бих препоръчал да експериментирате с различни аудитории, за да намерите такава, която работи най-добре за вашите кампании във Facebook Ads.

5. Време на годината: Колко хора купуват реклами във Facebook

Когато броят на рекламодателите, насочени към аудитория, се увеличава, нараства и цената на рекламите.
Има пикови моменти през годината, когато рекламодателите се стичат на тълпи от реклами във Facebook – дори повече от нормалното.
По време на тези пикови периоди ще има по-голяма конкуренция за реклами и в резултат ще платите повече.
Ако мислите да рекламирате във Facebook по време на празничния сезон, ето основните събития, които трябва да обърнете внимание:
– Денят на Благодарността
– Черен петък
– Кибер понеделник
– Коледа
– Разпродажби след празника
– Навечерието на Нова Година
– Нова година

Ако планирате кампании около тези или други големи събития, важно е да помислите как размерът на конкуренцията може да повлияе на цената на рекламите във Facebook.

6. Разположение: Къде се показват рекламите Ви

Разположението описва къде се показват рекламите Ви в екосистемата на Facebook.
Различните местоположения, в които можете да показвате реклами, включват:
– Настолна емисия новини на Facebook
– Дясната колона на работния плот на Facebook
– Мобилната емисия новини на Facebook
– Мобилна емисия новини на Instagram
– Мрежа на партньорите
– Пространство в Messenger
– Пространство във Видео
– Стори пространство

Рекламни разположения във Facebook
Как да увеличите максимално резултатите от рекламите във Facebook?

Препоръчвам на маркетолозите да позволят на Facebook да поставя своите реклами в Instagram и Audience Network, както и във Facebook.
По този начин, казва Facebook, може да намалите средната цена на резултат от вашата реклама:
Достигнете до повече хора чрез Instagram и Audience Network

Разрешаването ни да показваме вашата реклама в Instagram и мрежата на партньорите, както и във Facebook, ви дава повече възможности да достигнете до хората, на които държите, на различни устройства.
Също така може да намали средната Ви цена на резултат.
На рекламното ниво на създаването на рекламата се уверете, че сте включили и двете допълнителни разположения и дали рекламата Ви отговаря на изискванията на Instagram и Audience Network.

ВНИМАНИЕ! ТЕСТВАЙТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ СИ И ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СЛЕД ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТ! НЕ ВИНАГИ НИСКАТА ЦЕНА Е РАВНА НА ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ!

7. Оптимизиране на показването на реклами: За какво е оптимизирана вашата реклама

Когато създавате рекламата си, ако кликнете върху „Показване на разширените опции“ под „Бюджет и график“, ще намерите опция, наречена „Оптимизация за показване на реклами“.
Вашият избор за оптимизация тук може да повлияе на кого Facebook показва вашите реклами.
Например, ако решите да оптимизирате за кликвания, Facebook ще покаже рекламата Ви на хора, които най-вероятно ще кликнат върху нея.

Оптимизиране на опциите за показване на реклами.

Това може да повлияе на цената на рекламата Ви, тъй като действията, предприети с нея, ще повлияят на оценката за уместност на рекламата и прогнозния процент на действие (вижте точки втора и трета по-горе).
Ако рекламата Ви не е оптимизирана за желания резултат, Facebook може да не я покаже на хора, които най-вероятно ще взаимодействат с рекламата Ви и дори в крайна сметка ще платите повече за резултатите.

Защо трябва да вземете предвид възвращаемостта на инвестициите, а не само разходите.

Вместо да се фокусирате чисто върху цената на рекламата във Facebook, може би би било чудесно да разгледате възвращаемостта на инвестициите си като ключов показател.

ROI = (Възвращаемост – инвестиция) / инвестиция

Що се отнася до рекламите във Facebook, има два вида възвръщаемост на инвестициите – финансова и социална възвръщаемост:

1. Финансова възвращаемост на инвестициите

Тази форма на възвращаемост на инвестициите съпоставя вашата инвестиция в реклами във Facebook спрямо бизнес резултати като приходи.

Ако сте в състояние да измервате колко са склонни да харчат клиентите ви, можете да определите дали всяка реализация си струва изразходваните пари. Например плащането на $ 10 за конверсия може да звучи скъпо.
Но ако знаете, че клиент, който е бил преобразуван от реклама във Facebook, обикновено харчи 50 долара, 10-те долара вероятно си заслужават, тъй като получавате петкратна възвращаемост.

Разглеждането на възвращаемостта на инвестициите също е полезно, когато решавате дали да рекламирате по време на покачване на цените.
Например цената на рекламата във Facebook обикновено е по-висока през празничния сезон.
Ако продажбите ви са склонни да се увеличават през този период, все пак може да си струва да инвестирате в реклами във Facebook.
Ако продажбите ви обикновено се забавят, може да е по-добре да проучите други опции през този период.

2. Социална възвращаемост на инвестициите

Друг чудесен тип ROI за разглеждане е социалният.

Освен приходите, които бихте могли да спечелите от реклами във Facebook, може да генерирате добавена стойност с рекламите си.
Социалната възвращаемост на инвестициите отчита размера на социалната ангажираност (харесвания, коментари и споделяния), която получавате от вашите реклами във Facebook, спрямо вашата инвестиция.

Благодаря Ви, че отделихте време на тази публикация, надявам се е била достатъчно полезна.

Оптимизирането и разходите за реклами във Facebook е огромна тема и мисля, че тук едва се докоснахме до темата.
Ще бъде страхотно да споделите вашите преживявания! Чувствайте се свободни да споделите в коментарите по-долу, бих искал да се присъединя към разговора.

Как измервате възвращаемостта от рекламата във Facebook?

Имате ли съвети за намаляване на разходите за реклама във Facebook?

FACEBOOK РЕКЛАМИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ. ЗА ДА НЕ ГУБИТЕ ВРЕМЕ И ПАРИ. ЗАЯВЕТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ.