Защо да изберете реклама във Фейсбук?

 • Непрекъснато увеличаваща се аудитория.
 • Подходяща за стартиращи бизнеси.
 • Лесна достъпност.
 • Висока ефективност за изпълнение на определени цели.
 • Насочване към точна локация, интереси и възраст - перфектно таргетиране.
 • Ниска цена на клик спрямо основни конкуренти.
 • Разнообразие от типове реклами, които спомагат за изпълнение на различни задачи.
 • Висока ефективност с малки бюджети.
 • Ефективни инструменти за контрол и анализ.
 • Продуктови каталози и динамична реклама.
 • Канал подходящ за: директни продажби, lead generation, brand awareness и content marketing.

Какво получават клиентите ни?

 • Изготвяне на стратегия базирана на краткосрочни и съответно дългосрочни маркетингови цели.
 • Психологически маркетинг.
 • Анализ на пречките пред реализация и разрешаване на съответните проблеми.
 • Анализ и сегментация на подходящите аудитории.
 • Постоянен мониторинг и оптимизация на реализираните кампании.
 • Тест на всевъзможни рекламни варианти, текстове и послания.
 • Перфектно визуално съдържание - изображения и видео.
 • Поддръжка на Фейсбук страница с забавно/мотивиращо/обучаващо съдържание.
 • Седмични консултации осигуряващи информация от специалисти с над 10 годишен опит.
Иновативни методи за таксуване на услугите ни
Направете запитване