ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Всички услуги предлагани на платформата ни са с включено ДДС.
Всички услуги предлагани в платформата са с цени посочени в Български Левове.
Времето за изпълнение на услугите са посочени в описанието на всяка.
За изпълнение на всяка услуга е необходимо да бъде създадена заявка и предварителното й заплащане.
За всяка заявка издаваме фактура с начислено ДДС.
Към всяка заявка се създава задача в раздел “Задачи” с цел прецизно изпълнение и комуникация с клиентите.
Необходимо е предоставянето на достъп до рекламните Ви акаунти. Така гарантираме прозрачност, Вие наблюдавате работата ни, а ние не изискваме прехвъляне на бюджети, единствено заплащне на услугата. Изискваме оторизация с права на Рекламодател. Нямаме достъп до информация свърза на платежните методи, които използвате. Информацията ще бъде обработвана единствено с цел управление на избраните услуги. Не споделяме информация с трети страни.
Информацията изпращана и приемана през платформата ни е защитена чрез криптирана SSL връзка. Всяка чувствителна информация, като пароли за достъп, се изтриват веднага след приключване на задачата.

Препоръчваме да ни изпращате нова парола и след завършване на задачата да я заменяте със старата.
Не носим отговорност за нанесени финансови загуби или вреди, а само за бързото и коректно изпълнение на услугите.

Допуска се използване на всяка безплатна услуга по път за всеки акаунт, като интервала между заявките за всяка услуга трябва да бъде не по-малко от 15 дни.

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

88Lab гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни и предавани чрез електронната ни система.

Данните и личната информация, предоставена от Клиенти, се използват от 88Lab за управление на заявки, за доставка и изпълнение на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с Клиентите относно заявки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Също така, 88Lab използва тези данни и информация за подобрение на платформата, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на Платформата, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за Платформата.

88Lab запазва всякаква информация, поставена на Платформата или изпратена по друг начин от Клиенти и я съхранява в срок от 6 месеца.

Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато регистрирате Вашия акаунт във 88Lab, за търсене на продукти в Платформата, когато осъществявате заявки или изпращате съобщения, когато участвате в игри, промоции или попълвате формуляр, или тогава, когато общувате със служители на 88Lab.

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице или юредическо лица; такава е информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Данните, които Вие предоставяте, са: име, презиме, адрес , имейл адрес и телефонен номер, достъп до профили и финансови данни.

Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от 88Lab, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузъра и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функции; URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на бисквитките; визуализирани или търсени продукти; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори.

Също така, 88Lab може да използва данни за браузъра, като бисквитки, бисквитки Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на Платформата за предотвратяване на измами и други цели.

Когато посетите Платформата и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където 88Lab публикува реклами, съдържание или анализи, 88Lab може да постави бисквитки във вашия уеб браузър. Един модул бисквитки е ниско количество съхранена информация на компютъра с цел да идентифицира браузъра по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите бисквитки могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул бисквитки за съхраняване в браузъра, ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите бисквитки и да откаже такъв достъп на други сайтове.

88Lab може да използва модули бисквитки и за други цели, включително за:

Достъп до информация, когато влизате, за да предостави персонализирано съдържание, за да съхрани последната визуализирана страница на един продукт и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси

Вътрешен анализ, предоставен от клиента.

Извършване на научни изследвания с цел подобряване на съдържанието, на продуктите и услугите на 88Lab.

Подкрепа на мерките за сигурност, като например изискването на повторно влизане за един продукт или услуга на 88Lab, след изтичането на определен период от време

Помагане за идентифициране на някои потенциални измамни дейности

Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули бисквитки, за отхвърляне на всички модули бисквитки или да Ви информираме тогава, когато е поставен модул бисквитки. Браузърите се различават помежду си, и поради това Ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научите начина за промяната на бисквитки.

88Lab събира лични данни от други източници, например, без ограничения, посетените страници на някои трети страни, които управляват операции в co-branding, чрез реклами или по друг начин; данни, период на търсене и събраните резултати вследствие на търсене в уеб търсачки, включително платеното съдържание.

Достъпни на Платформата данни, като: актуализирана информация за последните заявки, информация за лична идентификация (включително име, имейл адрес, парола, предпочитания за комуникация и рекламни предпочитания), предложения (включително история на Последно разглеждани продукти, опитът на взаимодействие с Платформата, преди да потвърдите заявка, както и предпочитания).

Информацията с личните данни на Клиентите са важен компонент от дейността нa 88Lab.

Чрез регистрирането в Платформата, извършване на Заявки и попълването на формуляри с лични данни, Клиентите декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на 88Lab (дружеството 88Лаб ЕООД.) и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от 88Lab.

Маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения (оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на 88Lab) на предоставените имейл адреси и телефони от ПОТРЕБИТЕЛИ и КЛИЕНТИ;

Участие в конкурси, промоции;

Изпращане на нетърговски или административни съобщения

Необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на Платформата и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функциониране и нови услуги;

За да осигури достъпа до ограничени раздели на Платформата;

Пазарни изследвания;

Следене на продажбени данни.

ПРАВА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на тази Платформа, формата, текстът, графиката, лого, бутоните, иконките, изображенията, аудио файлове, цифрови изтегляния, компилации на данни и софтуер, са собственост на 88Lab, неговите представители или неговите доставчици на съдържание и са защитени от законите на България, както и международните закони за авторското право и базите данни.

Всички материали, включени в тази Платформа (съдържание), са собственост на 88Lab.

ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

88Lab разбира значението на поверителностат на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички Клиенти и гарантираме, че Вашите лични данни са защитени.
Съветваме ви да:

Пазите паролата си!

Не предоставяйте паролата си на никого! Лице, което знае паролата Ви, има достъп до акаунта Ви и Вашите лични данни..

Избягвайте използването на същата парола за различни акаунти!

Ако ползвате обществен компютър (напр. в библиотека или Интернет кафене), винаги се уверявайте, че сте излезли от акаунта си, преди да си изключите компютъра;

Често сменяйте паролата!

Не разгласявайте лична информация!

88Lab не изисква по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта си за използване на Платформата или номера на кредитната/дебитната си карта. 88Lab няма да изисква по телефона да разкриете данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано.

Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към 88Lab.

Идентифицирайте фалшивите имейли (фалшификация или измама).

Автентичните имейли на 88Lab са тези, изпратени чрез електронна поща от адреси, завършващи на “@88Lab.eu”

Не са автентични имейли от 88Lab, които изискват лична информация, или тези, които Ви насочват към сайт, различен от www.88lab.eu

Някои съобщения съдържат линкове към сайтове, които Ви насочват към друг сайт, въпреки че в URL има думата “88Lab“. Ако плъзнете мишката върху линка много пъти, можете да видите, че URL-ът е различен от използвания URL за идентификация и за свързване към сайтове, притежавани от 88Lab.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

88Lab ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате Платформата, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. В този смисъл при всеки достъп/използване на Платформата посредством акаунта (потребителско име и парола) Вие поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването на този акаунт.

Чрез влизането/използването на Платформата Клиентите се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита от трети лица.

Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба/злоупотреба при използване на Вашия акаунт, Ви препоръчваме веднага да ни информирате.

Когато се регистрирате в Платформата, информацията, която ни предоставяте трябва да е коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност за всички Ваши изявления/записи/ фалшиви данни.

88Lab си запазва правото да откаже на който и да е Клиент достъп до Платформата, да закрие акаунт или да анулира Заявки, включително потвърдени такива.

Също така, достъпът до Платформата може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжката й или въвеждане на нови дейности или услуги.

88Lab ще положи всички усилия да осигури достъп до Платформата без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.

ПРАВО НА ОТКАЗ И ИНФОРМИРАНОСТ

Следвайки Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 Вие имате право на отказ по всяко време на денонощието.

Съгласно регламента, Вие имате следните права:

Право на достъп до личните си данни – това право Ви дава възможност да заявите проверка на информацията, която съхраняваме за Вас и/или да я получите във файл, които да съхранявате.

Право да бъдете забравени – това право Ви дава възможност да заявите, че желаете съхраняваните от нас лични данни да бъдат тотално изтрити.

Право да получите обяснение, къде, кога, какви условия, споразумения и политики сте приели и на какво основание съхраняваме данните Ви.

Запитавния и заявления може да направите по всяко време на и-мейл адрес: support@88lab.eu или чрез меню “Задачи”.

88Лаб ЕООД запазва правото си да променя настоящите Общи условия и Политики за поверителност, когато сметне за нужно.